Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki. ×
29 styczeń 2021 11:55

Czym jest kod authinfo i do czego jest nam potrzebny?

Kod authinfo (z angielskiego Authcode, EPP) jest ciągiem znaków, który umożliwia transfer domeny. Jest to swego rodzaju kod autoryzacyjny domeny, zwykle składa się z  kilku liter i cyfr w przypadkowej kombinacji o charakterze unikalnym i jednorazowym.  Za pomocą kodu dokonuje się przeniesienie obsługi domeny do innego rejestratora. Z uwagi na swą funkcję kod ten wymaga zachowania poufności. Nie powinien on trafić do osób nieupoważnionych, które mogą działać na szkodę właściciela i użytkownika domeny.

 

Kod authinfo

O kod authinfo należy wnioskować, a jego wydanie podlega procedurom prywatności z dochowaniem zasad bezpieczeństwa. Kod ten niezbędny jest w sytuacji kiedy planujemy przeniesienie domeny do innego operatora.

 

Abonent domeny musi wówczas wypełnić stosowny wniosek, a żeby uniknąć zagrożenia oszustwem wymagany jest podpis  abonenta domeny wraz z kopią dowodu tożsamości lub jego odpowiednika potwierdzającego tożsamość. Wyjątek stanowi pełnomocnictwo, które również wymaga potwierdzenia. Procedury te maja ograniczyć proceder podszywania się pod inne osoby na przykład w ramach nieuczciwej konkurencji. Wniosek o wydanie kodu authinfo wypełnia się u dotychczasowego operatora/rejestratora domeny. Tradycyjne uzupełnienie podpisu pod wnioskiem znacznie utrudnia oszustwo. Elektroniczne przesłanie wniosku możliwe jest jedynie z podpisem kwalifikowanym.

 

Obsługa wniosku

Po dostarczeniu wniosku o wydanie kodu authinfo należy oczekiwać na kod, który przesłany jest na adres abonenta domeny, który widnieje w panelu klienta. Od chwili wydania kod jest aktywny, gotowy do wykorzystania przez 30 dni. Jeśli użyć będziemy chcieli kodu po upływie tego terminu należy powtórzyć procedurę wnioskowania o kod authinfo. Wygenerowanie kodu authinfo wskazuje na chęć rezygnacji z usług dotychczasowego rejestratora. Nie zawsze jest to konieczne, o czym warto pomyśleć jeszcze na etapie generowania wniosku.