Bezpieczeństwo danych, RAID - IDHosting

Bezpieczeństwo danych

Bezpieczeństwo danych naszych klientów jest sprawą absolutnie priorytetową o którą dbamy z najwyższą starannością. Wprowadziliśmy szereg technologii oraz procedur, które gwarantują, że Państwa dane zachowają spójność i integralność. Naturalnie wszystkie nasze działania są zgodne z prawem i respektują ustawę o ochronie danych osobowych.

Pierwszą warstwą zabezpieczeń jest dostęp fizyczny. Pomieszczenia gdzie znajdują się szafy zawierające macierze dyskowe są kontrolowane pod kątem osób, które do nich wchodzą. Wszystkie osoby przebywające na terenie tych pomieszczeń mają pisemne upoważnienia. Pomieszczenia są monitorowane całą dobę oraz dobrze zabezpieczone przed ewentualnym nieautoryzowanem dostępem.

Same dane przechowywane są zawsze na macierzach RAID. W zależności od potrzeb są to macierze typu RAID1, RAID10 oraz RIAD5/6. Dyski w macierzach są regularnie kontrolowane pod kątem ich zużycia i jeśli wykazują jakiekolwiek problemy są odrazu wymieniane na nowe. Stosujemy tylko dyski przeznaczone do pracy ciągłej, do zastosowań profesjonalnych.

Istotne dla bezpieczeństwa jest również utrzymanie odpowiednich warunków środowiskowych oraz zapewnienie ciągłości zasilania. Gwarantuje to nadmiarowy system klimatyzacji oraz zaopatrzenia w energię. Jest dostarczana z dwóch niezależnych źródeł wraz z podtrzymaniem za pomocą baterii akumulatorów oraz agregatu.

W związku z powyższym udostępniamy bezpłatnie możliwość podpisania umowy powierzenia danych osobowych. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem opisującym Środki ochrony danych osobowych.