Regulamin usługi "Serwer WWW"

Niniejszy regulamin Usługi "Serwer WWW" jest integralną częścią Ogólnego regulaminu świadczenia usług hostingowych dostępnego pod adresem https://idhosting.pl/regulamin/ogolny.html.

Rozdział I - okres testowy

 1. Usługodawca umożliwia przetestowanie usługi Usługobiorcy przed zakupem na warunkach określonych przez Usługodawcę.
 2. Okres testowy jest bezpłatny.
 3. Długość okresu testowego określona jest w ofercie znajdującej się na stronie idhosting.pl.
 4. Okres testowy możliwy jest jedynie kiedy podczas składania zamówienia Usługobiorca wskaże swoją domenę lub wybierze darmową *.idhosting.net.pl.
 5. Usługobiorcy przysługuje prawo rezygnacji z okresu testowego.
 6. Usługobiorca może skorzystać z okresu testowego tylko raz. Ponowne testowanie usługi możliwe jest tylko po wyraźnej zgodzie Usługodawcy.
 7. Jeśli Usługa w okresie testowym zostanie odnowiona zostanie przekształcona w zwykłą Usługę w okresie abonamentowy, a wszystkie Materiały zostaną zachowane.
 8. Jeden dzień po zakończeniu okresu testowego wszystkie Materiały Usługobiorcy zostaną usunięte.

Rozdział II - szczególne warunki korzystania z usługi

 1. Usługobiorca może korzystać z domen zarejestrowanych u Usługodawcy bądź z zarejestrowanych w innych firmach.
 2. Warunkiem poprawnego działania domeny zarejestrowanej w innej firmie jest ustawienie przekierowania na serwery Usługobiorcy poprzez:
  - zmianę delegacji DNS na serwery Usługobiorcy,
  - odpowiednie skonfigurowanie strefy DNS,
  - przekierowanie w ramce, http bądź inne.
 3. Usługodawca zobowiązuje się dostarczyć Usługobiorcy wszystkie informacje niezbędne do przekierowania jego domeny lub domen na serwery Usługodawcy.
 4. Usługodawca zobowiązuje się wykonać bezpłatnie na zlecenie Usługobiorcy przekierowanie jego domeny lub domen na serwery Usługodawcy. Zlecenie takie powinno być złożone pocztą elektroniczną (na adres bok@idhosting.pl) lub pocztą tradycyjną (na adres podany w zakładce Kontakt). Warunkiem wykonania zlecenia jest podanie przez Usługobiorcę wszystkich danych niezbędnych do wykonania zlecenia.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawnie skonfigurowane przekierowanie domeny na serwery Usługodawcy.
 6. Usługodawca utworzy bezpłatnie dla Usługobiorcy subdomenę o budowie [login].idhosting.net.pl na wniosek Usługobiorcy.
 7. Usługodawca zobowiązuje się do wykonania cotygodniowej kopii bezpieczeństwa danych Usługobiorcy. Kopia wykonywana jest w nocy z niedzieli na poniedziałek. Kopia usuwana jest po 3 tygodniach od daty jej utworzenia.
 8. W przypadku braku płatności za Usługę zostanie ona zablokowana. Materiały Usługobiorcy zostaną usunięte po 14 dniach od zakończenia ważności Usługi wraz ze wszystkimi kopiami bezpieczeństwa.
 9. Wydanie Materiałów po wygaśnięciu Usługi w przypadku jeśli Usługobiorca jej nie odnowi wiąże się z opłatą w wysokości 500 zł netto pod warunkiem, że istnieją warunki techniczne aby te Materiały wydać.

Rozdział III - zarządzanie usługą

 1. Do zarządzania serwerem Usługodawca udostępnia Usługobiorcy panel administracyjny.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie działania wykonane przez Usługobiorcę poprzez panel administracyjny Usługi.
 3. Usługodawca udostępni Usługobiorcy bezpłatnie, na czas trwania umowy możliwość korzystania z zapasowego serwera DNS do celów przechowywania stref DNS hostowanych na serwerze Usługobiorcy.

Rozdział IV - warunki promocji "Domena taniej z serwerem WWW"

 1. Podczas rejestracji serwera Usługobiorca może zamówić dowolną jedną domenę w promocyjnej cenie.
 2. Promocyjne ceny dostępne są na stronie idhosting.pl.

Ta strona korzysta z plików cookie

Wybierając "Akceptuj wszystkie pliki cookie", wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, które pomagają nam zapewnić lepszą obsługę i analizować korzystanie ze strony internetowej. Klikając „Dostosuj swoje preferencje”, możesz wybrać, które pliki cookie będą dozwolone. Tylko niezbędne pliki cookie są wymagane do prawidłowego funkcjonowania naszej witryny internetowej i nie można ich odmówić.

Ustawienia plików cookie

Nasza witryna przechowuje cztery rodzaje plików cookie. W każdej chwili możesz wybrać, które pliki cookie akceptujesz, a które odrzucasz. Więcej informacji na temat tego, czym są pliki cookie i jakie rodzaje plików cookie przechowujemy, można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Są konieczne ze względów technicznych. Bez nich ta strona internetowa może nie działać poprawnie.

Są niezbędne dla określonej funkcjonalności witryny. Bez nich niektóre funkcje mogą zostać wyłączone.

Pozwól nam analizować sposób korzystania ze strony internetowej i ulepszać doświadczenia osób odwiedzających.

Pozwól nam spersonalizować Twoje doświadczenia i przesyłać Ci odpowiednie treści i oferty na tej stronie i na innych stronach internetowych.