Regulamin usługi "Serwer VPS"

Niniejszy regulamin usługi "Serwer VPS" jest integralną częścią Ogólnego regulaminu świadczenia usług hostingowych dostępnego pod adresem http://www.idhosting.pl/regulamin.php?doc=ogolny.

Rozdział I - okres testowy

 1. Usługodawca umożliwia przetestowanie usługi Usługobiorcy przed zakupem na warunkach określonych przez Usługodawcę.
 2. Okres testowy jest płatny według cennika znajdującego się na stronie idhosting.pl.
 3. Opłata za testowanie usługi jest bezzwrotna i nie wlicza się do opłaty abonamentowej również w przypadku gdy okres testowy nie został uruchomiony.
 4. Długość okresu testowego określona jest w ofercie znajdującej się na stronie idhosting.pl.
 5. Usługobiorcy przysługuje prawo rezygnacji z okresu testowego.
 6. Usługobiorca może skorzystać z okresu testowego tylko raz. Ponowne testowanie usługi możliwe jest tylko po wyraźnej zgodzie Usługodawcy.
 7. Jeden dzień po zakończeniu okresu testowego wszystkie dane Usługobiorcy zostaną usunięte.

Rozdział II - szczególne warunki korzystania z usługi

 1. Za bezpieczeństwo systemu operacyjnego zainstalowanego na wirtualnym serwerze prywatnym odpowiada Usługobiorca. Usługodawca nie odpowiada za utratę danych spowodowaną włączeniem reinstalacji wirtualnego serwera prywatnego lub z innych powodów.
 2. Do współpracy z systemem teleinformatycznym Usługodawcy niezbędna jest przeglądarka internetowa, klient protokołu SSH oraz możliwość komunikacji sieciowej na portach 22, 80 i 443. Usługa może wymagać także innego oprogramowania w zależności od konfiguracji usług zainstalowanych przez Usługobiorcę.
 3. Usługodawca może ograniczyć Usługobiorcy dostępność usługi w przypadku:
  - wykorzystania usługi do przeprowadzania ataków na inne hosty w sieci,
  - wykorzystania usługi do komunikacji za pośrednictwem protokołu IRC,
  - wykorzystania usługi do przesyłania plików za pośrednictwem protokołów służących do bezpośredniej wymiany plików (P2P),
  - skanowania sieci, portów i innych adresów IP niż należące do Usługobiorcy,
  - rozsyłania przez Usługobiorcę niezamówionych materiałów reklamowych,
  - większego wykorzystania zasobów systemu teleinformatycznego niż przysługujący limit.
 4. Usługodawca ma prawo wglądu do wirtualnego serwera prywatnego Usługobiorcy.
 5. W przypadku braku płatności za usługę zostanie ona zablokowana. Dane Usługobiorcy zostaną usunięte po 3 dniach od zakończenia ważności usługi wraz ze wszystkimi kopiami bezpieczeństwa.
 6. Wydanie Materiałów po wygaśnięciu Usługi w przypadku jeśli Usługobiorca jej nie odnowi wiąże się z opłatą w wysokości 500 zł netto pod warunkiem, że istnieją warunki techniczne aby te Materiały wydać.

Rozdział III - zarządzanie usługą

 1. Do zarządzania serwerem Usługodawca udostępnia Usługobiorcy panel administracyjny.
 2. Administracja serwerem VPS w całości jest obowiązkiem Usługobiorcy.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie działania wykonane przez Usługobiorcę poprzez panel administracyjny usługi.
 4. Usługodawca udostępni Usługobiorcy bezpłatnie, na czas trwania umowy możliwość korzystania z zapasowego serwera DNS do celów przechowywania stref DNS hostowanych na serwerze Usługobiorcy.

Ta strona korzysta z plików cookie

Wybierając "Akceptuj wszystkie pliki cookie", wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, które pomagają nam zapewnić lepszą obsługę i analizować korzystanie ze strony internetowej. Klikając „Dostosuj swoje preferencje”, możesz wybrać, które pliki cookie będą dozwolone. Tylko niezbędne pliki cookie są wymagane do prawidłowego funkcjonowania naszej witryny internetowej i nie można ich odmówić.

Ustawienia plików cookie

Nasza witryna przechowuje cztery rodzaje plików cookie. W każdej chwili możesz wybrać, które pliki cookie akceptujesz, a które odrzucasz. Więcej informacji na temat tego, czym są pliki cookie i jakie rodzaje plików cookie przechowujemy, można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Są konieczne ze względów technicznych. Bez nich ta strona internetowa może nie działać poprawnie.

Są niezbędne dla określonej funkcjonalności witryny. Bez nich niektóre funkcje mogą zostać wyłączone.

Pozwól nam analizować sposób korzystania ze strony internetowej i ulepszać doświadczenia osób odwiedzających.

Pozwól nam spersonalizować Twoje doświadczenia i przesyłać Ci odpowiednie treści i oferty na tej stronie i na innych stronach internetowych.