Regulamin usługi "Serwer VPS"

Niniejszy regulamin Usługi "Serwer VPS" jest integralną częścią Ogólnego regulaminu świadczenia usług hostingowych dostępnego pod adresem https://idhosting.pl/regulamin/ogolny.html.

Rozdział I - szczególne warunki korzystania z usługi

 1. Za bezpieczeństwo systemu operacyjnego zainstalowanego na wirtualnym serwerze prywatnym odpowiada Usługobiorca. Usługodawca nie odpowiada za utratę danych spowodowaną włączeniem reinstalacji wirtualnego serwera prywatnego lub z innych powodów.
 2. Do współpracy z systemem teleinformatycznym Usługodawcy niezbędna jest przeglądarka internetowa, klient protokołu SSH oraz możliwość komunikacji sieciowej na portach 22, 80 i 443. Usługa może wymagać także innego oprogramowania w zależności od konfiguracji usług zainstalowanych przez Usługobiorcę.
 3. Usługodawca może ograniczyć Usługobiorcy dostępność usługi w przypadku:
  • wykorzystania Usługi do przeprowadzania ataków na inne hosty w sieci,
  • skanowania sieci, portów i innych adresów IP niż należące do Usługobiorcy,
  • rozsyłania przez Usługobiorcę niezamówionych materiałów reklamowych,
  • większego wykorzystania zasobów systemu teleinformatycznego niż przysługujący limit.
 4. Usługodawca ma prawo wglądu do wirtualnego serwera prywatnego Usługobiorcy.
 5. W przypadku braku płatności za Usługę zostanie ona zablokowana. Materiały Usługobiorcy zostaną usunięte po 3 dniach od zakończenia ważności Usługi wraz ze wszystkimi kopiami bezpieczeństwa.
 6. Wydanie Materiałów po wygaśnięciu Usługi w przypadku jeśli Usługobiorca jej nie odnowi wiąże się z opłatą w wysokości 500 zł netto pod warunkiem, że istnieją warunki techniczne aby te Materiały wydać.

Rozdział II - zarządzanie usługą

 1. Do zarządzania serwerem Usługodawca udostępnia Usługobiorcy panel administracyjny.
 2. Administracja serwerem VPS w całości jest obowiązkiem Usługobiorcy.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie działania wykonane przez Usługobiorcę poprzez panel administracyjny Usługi.
 4. Usługodawca udostępni Usługobiorcy bezpłatnie, na czas trwania umowy możliwość korzystania z zapasowego serwera DNS do celów przechowywania stref DNS hostowanych na serwerze Usługobiorcy.

Ta strona korzysta z plików cookie

Wybierając "Akceptuj wszystkie pliki cookie", wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, które pomagają nam zapewnić lepszą obsługę i analizować korzystanie ze strony internetowej. Klikając „Dostosuj swoje preferencje”, możesz wybrać, które pliki cookie będą dozwolone. Tylko niezbędne pliki cookie są wymagane do prawidłowego funkcjonowania naszej witryny internetowej i nie można ich odmówić.

Ustawienia plików cookie

Nasza witryna przechowuje cztery rodzaje plików cookie. W każdej chwili możesz wybrać, które pliki cookie akceptujesz, a które odrzucasz. Więcej informacji na temat tego, czym są pliki cookie i jakie rodzaje plików cookie przechowujemy, można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Są konieczne ze względów technicznych. Bez nich ta strona internetowa może nie działać poprawnie.

Są niezbędne dla określonej funkcjonalności witryny. Bez nich niektóre funkcje mogą zostać wyłączone.

Pozwól nam analizować sposób korzystania ze strony internetowej i ulepszać doświadczenia osób odwiedzających.

Pozwól nam spersonalizować Twoje doświadczenia i przesyłać Ci odpowiednie treści i oferty na tej stronie i na innych stronach internetowych.