Regulamin promocji serwerów WWW

Niniejszy regulamin określa zasady promocji serwerów WWW, marki IDHosting, której właścicielem jest firma IntegraDesign Mariusz Barczyk, Al. Niepodległości 48/40, 42-216 Częstochowa, NIP: 9491912205, REGON: 240533147.

Rozdział I - definicje zawarte w regulaminie

Usługobiorca - podmiot korzystający z usługi w okresie abonamentowym lub testowym, podmiot który zawiera albo zawarł umowę o świadczenie usług lub też podmiot, na rzecz którego została zawarta taka umowa. Usługobiorcą może być firma lub osoba fizyczna.

Konsument - Usługobiorca zawierający umowę niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.

Usługodawca - firma IntegraDesign Mariusz Barczyk, Al. Niepodległości 48/40, 42-216 Częstochowa, NIP: 9491912205, REGON: 240533147.

Cennik - dostępny na stronie internetowej Usługodawcy zawierający aktualne ceny Usług świadczonych przez Usługodawcę.

Usługa - usługa świadczona na rzecz Usługobiorcy przez Usługodawce o parametrach określonych w specyfikacji usługi.

Rozdział II - szczególne warunki korzystania z promocji

 1. Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady promocji.
 2. Udział w promocji jest dobrowolny.
 3. Uczestnikiem promocji może być każdy Usługobiorca, który w czasie trwania promocji dokona zamówienia Usługi serwera WWW.
 4. Wykładnia i interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do organizatora akcji promocyjnej. Niniejsze postanowienie nie ma zastosowania do Usługobiorców będących Konsumentami.
 5. Cena promocyjna dotyczy pierwszego okresu rozliczeniowego. Po pierwszym okresie rozliczeniowym obowiązuje cena za odnowienie usługi według standardowego Cennika.
 6. W przypadku gdy Usługobiorca dokona rejestracji serwera WWW i wybierze opcję "14-dniowy okres testowy” to do końca trwania promocji Usługobiorca ma możliwość zakupu serwera w cenie promocyjnej, po zakończeniu okresu trwania promocji nie można odnowić Usługi w cenie promocyjnej.

Rozdział III - czas trwania promocji

 1. Promocja trwa przez okres wskazany na podstronie dotyczącej promocji.
 2. Datą decydującą o udziale w promocji jest data opłacenia zamówienia usługi serwera WWW za pośrednictwem strony internetowej idhosting.pl.
 3. Organizator może odwołać przed upływem terminu wskazanego w pkt 1 powyżej, promocję bez podania przyczyny.
 4. Organizator może przedłużyć termin trwania promocji wskazany w pkt 1 powyżej.
 5. Informacja o odwołaniu promocji lub przedłużeniu terminu trwania promocji zostanie zamieszczona na podstronie dotyczącej promocji.

Rozdział IV - zmiana zasad promocji

 1. Zasady promocji mogą ulec zmianie w czasie jej trwania, z tym zastrzeżeniem, że nie dotyczy to umów zawartych przed dokonaną zmianą.
 2. Organizator poinformuje o zakresie zmiany na podstronie dotyczącej promocji.

Rozdział V - postanowienia końcowe

 1. W sprawach, które nie zostały uregulowane w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Usługi "Serwer WWW", w szczególności w zakresie dotyczącym warunków świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, jak również postępowania reklamacyjnego. Warunki dostępne są pod adresem https://idhosting.pl/regulamin/www.html.

Ta strona korzysta z plików cookie

Wybierając "Akceptuj wszystkie pliki cookie", wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, które pomagają nam zapewnić lepszą obsługę i analizować korzystanie ze strony internetowej. Klikając „Dostosuj swoje preferencje”, możesz wybrać, które pliki cookie będą dozwolone. Tylko niezbędne pliki cookie są wymagane do prawidłowego funkcjonowania naszej witryny internetowej i nie można ich odmówić.

Ustawienia plików cookie

Nasza witryna przechowuje cztery rodzaje plików cookie. W każdej chwili możesz wybrać, które pliki cookie akceptujesz, a które odrzucasz. Więcej informacji na temat tego, czym są pliki cookie i jakie rodzaje plików cookie przechowujemy, można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Są konieczne ze względów technicznych. Bez nich ta strona internetowa może nie działać poprawnie.

Są niezbędne dla określonej funkcjonalności witryny. Bez nich niektóre funkcje mogą zostać wyłączone.

Pozwól nam analizować sposób korzystania ze strony internetowej i ulepszać doświadczenia osób odwiedzających.

Pozwól nam spersonalizować Twoje doświadczenia i przesyłać Ci odpowiednie treści i oferty na tej stronie i na innych stronach internetowych.