Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki. ×

Zmiana konfiguracji skrzynki mailowej w Microsoft Outlook

  enlightened Wersja 2016


W celu zmiany konfiguracji skrzynki mailowej, z której korzystasz za pomocą klienta poczty Microsoft Outlook postępuj zgodnie z przedstawioną instrukcją. 

1. Otwórz program Microsoft Outlook.
2. Przejdź do menu konfiguracji. W tym celu z menu w górnej części okna programu wybierz opcję "Plik".

Outloook zmiana konfiguracji 1

 

2. Następnie należy rozwinąć opcję "Ustawienia konta" i wybrać "Ustawienia serwera".

outlook zmiana konfiguracji 2

 

3. W otwartym oknie możesz edytować ustawienia poczty przychodzącej:

outlook zmiana konfiguracji 3

 

4. Po przełączeniu opcji na "Poczta wychodząca" możemy zmienić ustawienia dla poczty wychodzącej.

outlook zmiana konfiguracji 4

5. Konfigurację dla poczty przychozącej i wychodzącej należy przeprowadzić zgodnie z poniższą tabelką.

  SERWER POCZTY PRZYCHODZĄCEJ SERWER POCZTY WYCHODZĄCEJ
Protokół IMAP SMTP

Serwer R1
Serwer H2
Serwer H3
Serwer H4
Serwer H5
Serwer H7
Serwer H8

mail.nazwadomeny.pl
mail.nazwadomeny.pl
h3.idhosting.pl
h4.idhosting.pl
mail.nazwadomeny.pl
h7.idhosting.pl
mail.nazwadomeny.pl
mail.nazwadomeny.pl
mail.nazwadomeny.pl
h3.idhosting.pl
h4.idhosting.pl
mail.nazwadomeny.pl
h7.idhosting.pl
mail.nazwadomeny.pl
Bezpieczeństwo połączenia: Port Port

STARTTLS (zalecane)
SSL/TLS

143
993

587
465
Uwierzytelnienie Szyfrowane hasło (STARTTLS)
Normalne hasło (SSL/TLS)

Szyfrowane hasło (STARTTLS)
Normalne hasło (SSL/TLS)

Nazwa użytkownika jankowalski@mojadomena.pl jankowalski@mojadomena.pl

 


 enlightened Nasza rekomendacja: skorzystaj z protokołu poczty IMAP. W ten sposób zapewnisz sobie pełną synchronizację folderów poczty.


 

Właściwa konfiguracja dla POP3 


Port POP3: 995 (szyfrowanie SSL/TLS)
Uwierzytelnienie: zwykłe hasło

Port IMAP: 587 (szyfrowanie SSL/TLS)
Uwierzytelnienie: zwykłe hasło

Pozostałe ustawienia zgodnie z powyższą tabelą.