Pomoc - IDHosting

Adresy serwerów pocztowych oraz dane do konfiguracji klienta poczty.

Serwer SMTP: mail.[twoja-domena.pl] - port 25 lub 587
Serwer POP3: mail.[twoja-domena.pl] - port 110
Serwer IMAP: mail.[twoja-domena.pl] - port 143

Serwer SMTP wymaga uwierzytelnania za pomocą nazwy użytkownika oraz hasła. Zawsze nazwa użytkownika to pełny adres e-mail.

Jeśli występują problemy z wysyłaniem poczty na porcie 25 prosimy o skorzystanie z portu 587.